ניהול פרוייקטים
 
פיקוח תיאום וניהול הפרוייקטים נעשה ע"י אבי לאופר בלבד!
 
  • נוכחות כל יום באתר וליווי בשלבים החשובים.ללא הגבלת זמן.
  • בחירת בעלי מקצוע באישורו של אבי לאתר, בדיקת עבודות קודמות.
  • היכרות עסקית עם קבלני משנה וניסיון חיובי בבתים קודמים.
  • אישור תשלום לפי התקדמות העבודה לבעלי המקצוע
  • חתימת חוזים עם בעלי מקצוע בין בעלי הבית והקבלן בנוכחות אבי ובאישורו.
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים